Özellikleri & Faydaları

     OYUN ÇAMURU

     Oyun Çamurları, çocukların doğal yeteneklerini ortaya çıkarabilen ve bu yolla onun eğitimine katkı sağlayabilen oyun araçlarıdır. Çamur, çocukların hayal gücünü harekete geçirerek yaratıcı zekayı geliştirir ve el kaslarını da güçlendirir. Saf Kil'in Su ile mayalanması sonucu meydana gelen Oyun Çamuru bir poşetin içerisinde hava almayacak şekilde muhafaza edildiğinde yıllar boyunca kullanılabilir.

     KİL NEDİR?

     Kil doğada bol miktarda bulunan minerallerdendir. Fakat saf kil bulmak oldukça zordur. Kilin içerisinde en çok kalker, silis, mika, demir oksit bulunur. Genellikle 0,002 mm'den daha küçük taneli malzemeye Kil adı verilmektedir. Kil kırmızımtırak, sarımtırak ve esmer gibi renklerde bulunur. Bu özelliğini bileşiminde bulunan yanıcı maddeler verir. Kilin yapısı itibari ile su çekme özelliği vardır. Su ile mayalanmış olan kil yıllandıkça elastiki özelliği artar ve bununla birlikte kalitesi de artar.

     FAYDALARI

     Kilden Meydana gelmiş çamur bilinenin aksine kirletici değil temizleyicidir ! Vücuttaki zararlı toksinleri atmanıza yardımcı olurken aynı zamanda ölü deri tabakasını da yeniler.

     Vücuttaki statik enerjiyi alırken aynı zamanda sakinleştirici ve rahatlatıcı özelliği vardır.

     Hiçbir Allerjik reaksiyona sebebiyet vermez.

     Vücuttaki leke ve yara izlerinin silinmesine yardımcı olur.

          Sosyalleşmeye Yönelik Faydalar 

 Disiplinli çalışabilme,

 Çevresindekilerle yardımlaşma,

 Etkilenme,

 Eleştiri yapma,

 Eleştiriyi kabul etme,

 Çalışmaya katılma,

 Grupla uyum sağlama,

 Paylaşabilme,

 Çalıştığı yeri temiz tutma,

 Temizliğini kontrol etme becerilerini geliştirmek. 

          Kişiliğe Yönelik Faydalar 

 Kavga ve kızgınlık dürtülerini, öfke ve kin duygularını "kil" aracılığıyla yok etmek.

 Yaptığı işe karşı dikkatli olmayı sağlamak, bir konuya karşı gözlem ve dikkat becerisini geliştirmek.

 Sabırlı olmayı aşılamak.

 Kendine güven duymayı sağlamak.

 Kendini ve işini anlatabilme becerisini arttırmak,

 Dilini ve terimleri doğru kullanma becerisini kazandırmak,

 Bağımsız düşünebilme, korku vb. baskıdan uzak özgür hareket edebilme becerilerini geliştirmek.

 Programlanan konular yardımı ile cinsel gelişimi ve cinsiyet özelliklerini belirtmeye yardımcı olmak.

          Yaratıcılığa Yönelik Yararlar

 Şekillendirme,

 Alet ve mekân kullanma,

 Gözlem yapabilmeyi sağlama,

 Gelecekle ilişki kurma,

 Üretilenler arasında farklılık yakalama,

 Somut-soyut ilişkisini kurabilme,

 Gerçek nesne ve masalsı öğeleri ilişkilendirme

 Becerilerini geliştirmek. 

 Kil çocuğa temizlik alışkanlığı kazandırmaktadır. Çalışmalardan sonra ellerini, tırnak diplerini yıkama gereksinimi duydukları gözlemlenmiştir.

 Kil, çocuğun tuvalet alışkanlığı kazanmasına yardım eder (sorununun bedensel veya fizyolojik bir nedenden olmaması durumunda)

 Kil çocuğun duyu organlarını bilmesini, kullanmasını sağlar

 Kil çocuğun korkularını yenmesine yardım eder. Örneğin, okul öncesi çağı çocuklarda bazı hayvanlara karşı çeşitli korkular tespit edilmiştir. Yılan, aslan, böcek vb gibi. Çocuk bu hayvanları kilden şekillendirerek bu korkularına üstün gelebilir.

 Kil çocuklar için baştan sona deneysel bir malzemedir. Fiziksel değişiklikler (sıcak-soğuk, sert-yumuşak) yanı sıra, çocukta oran (büyük-küçük, kısa-uzun) duygusu geliştirir. Ölçülendirme ve karşılaştırma şansı verir. Geometrik biçimleri üç boyutlu oluşturabilir.

 Kil sadece sağlıklı çocuk için değil engelli çocuk için de son derece önemli bir malzemedir. 

 Çocuğa, bilinçaltı yoluyla da olsa gelecek için farklı uğraşı alanlarını, meslekleri tanıtmak (çocuk, sadece kil ve dolayısıyla seramiği değil, heykeli, mimariyi, kimyayı v.s. de tanımış olur). 

 Yaratma, üretme, ürettiğini sahiplenme, ürettiğini beğenme, onunla mutlu olma (mutlu olasıya dek üretme), sonuçta ürettiğiyle gurur duyabilme ve bunu paylaşma amacıyla gösterme (sergileme ya da hediye etme) gereksinimi ve düzeyi yaratmak. 

 Kil çocuğa sabırlı olmayı öğretir.

 Kil çocuğun öfkesini dindirir.

 Kil çocuğa dünyayı en az üç boyutlu görebilmeyi öğretir.

 Kil nesneleri tanımlamayı, taklit etmeyi sağlar.

 Kilden yapılan ürün, anaokulundan, gençliğe ve yaşlılığa taşınan somut bir anıdır. 

     Kilin çocuk üzerindeki en önemli olumlu etkilerinden biri, kimi zaman bir terapi aracı olarak kullanılabilmesidir. Çocuğun davranış bozukluğu, aşırı heyecan gibi durumlarda kil sakinleştirici, davranışlarındaki şiddet ve öfkeyi yok edici bir araç olabilmektedir. Öyle ki, çocuk hem sakinleşir, hem de kendi istek ve gereksinimlerini ortaya çıkardığı biçim ile anlatır. Bu onu anlamada, ona yardımcı olmada aile ve kuruma yol gösterecektir.

     Çocuk, kil ile yaptırılacak çalışmalarla diğer sanat tekniklerinde kolayca gerçekleştiremeyeceği şanslar yakalayabilir. Örneğin, okul öncesi çocuğun üç boyutlu nesneyi gerçekleştirebileceği en uygun malzeme "kil”dir. Kil, sağlıklı, tehlikesiz kontrol altına en kolay alınabilen sanat malzemesidir. Kilden hazırlayacağı bir büst ya da bir ev onun dünyayı kâğıt üzerinde, algılanan nesneleri ayağa kaldırıp, içinde gezinilebilen bir dünyanın varlığını kavramasıyla son bulacaktır.

Kaynakça: Candan Dizdar Terwiel (Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Bölüm Başk.) - Okul Öncesi Eğitimi ve Kil 

Tez Çalışmasının tamamını buradan indirebilirsiniz.

(Okulöncesi Sanat Eğitiminde Bir Malzeme Olarak “Kil” in Yeri) Kaynakça 126 Sayfa

 

 

 

JoomShaper